Leerkracht

Leerkracht

Vakgebied: Wereldoriëntatie (natuuronderwijs) en Taal.

Leerdoel 1:

 • Aan het einde van de WebQuest kunnen de leerlingen (a.d.h.v. hun eigen gemaakte werkstuk) de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoe wordt een vlinder een vlinder (ontwikkeling van rups tot vlinder)?

 • Wat eet een vlinder?

 • Welke soorten vlinders zijn er (noem er tenminste 3)?

 • Waarom mag je vlinders niet aanraken?

 • Waarom is een vlinder nuttig?

 • Wanneer kun je vlinders zien?

 • Waarom zijn er tegenwoordig minder vlinders?

Leerdoel 2:

 • De leerlingen kunnen de informatie die ze in de WebQuest hebben verzameld verwerken in een werkstuk over de vlinder.

Leerdoel 3:

 • Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 5 (c en d) voor de Nederlandse taal:

 • “De leerlingen kunnen:

 • c) hoofdzaken van een informatieve tekst weergeven;

 • d) bij een betogende tekst de hoofdlijn van het betoog aangeven en weergeven hoe hun mening zich verhoudt tot de mening in de tekst.”

Leerdoel 4:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 8d voor de Nederlandse taal: “De leerlingen kunnen op basis van eigen kennis en waarneming of op basis van verkregen informatie een werkstuk maken.”

Leerdoel 5:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 9 voor de Nederlandse taal: “De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun teksten verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van hun spelling, de leesbaarheid van hun handschrift*, zinsbouw, bladspiegel, beeldende elementen en kleur.”

Type WebQuest:

kortlopend

Tijdsduur:

2-3 uur

WebQuestmaker:

Peter Blijleven